Szerző jövedelme magánszemélyként, SzJA alapján


Adózás

Magánszemélyek a jövedelmeik után a Személyi jövedelemadó törvény szerint adóznak.

A megbízási, felhasználási szerződés szerint fizetett szerzői jogdíj önálló tevékenységből származó bevételnek minősül, amellyel szemben költségelszámolás érvényesíthető.
Kétféle költségelszámolás közül lehet választani a teljes évre (az összes önálló jövedelemre!):

  1. 10%-os költségátalány. Ebben az esetben nem kell bizonylatokkal igazolni a költségeket, és a jövedelem a bevétel 90%-a.
  2. tételes költségelszámolás. A szerzői munkával összefüggő, bizonylatokkal alátámasztott költségről nyilvántartást kell vezetni. Az elszámolható költségeket a Személyi jövedelemadó törvény tartalmazza.

A jövedelemből 15% személyi jövedelemadó előleget kell fizetni, és így a kifizető (FaduwArt) köteles adóelőleget vonni a kifizetésből. Ehhez a szerzőnek írásban adóelőleg-nyilatkozatot kell tennie az adott év november15-ig, amit a FaduwArt részére kell eljuttatni két példányban:

Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2019 (PDF)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2019 (DOCX)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2020 (PDF)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2020 (DOCX)

Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2021 (PDF)
Adóelőleg-nyilatkozat költségekről 2021 (DOCX)

A jogutódok (örökösök) esetében egyéb jövedelem keletkezik, amelynél a jog megszerzésére fordított költségek levonhatók. Számukra is szükséges az adóelőleg-nyilatkozat felső részének kitöltése a bérszámfejtéshez.


Társadalombiztosítás, járulékfizetési kötelezettség

A szerzői megbízások (felhasználási szerződés) esetén csak a személyes munkavégzés után kell járulékokat fizetni, és csak akkor, ha a kifizetés meghaladta a törvényben meghatározott mértéket.
A szerzői díj két részből állhat, amelyeknek aránya egyénileg eltérő lehet (általában 80% vagyoni átruházás, 20% személyes munkavégzés):

  1. vagyoni jogátadása (itt nincs személyes munkavégzés): ez a törvény szerint nem járulékköteles, és nem jön létre biztosítotti jogviszony, a kifizető (FaduwArt) 27% EHO (egészségügyi hozzájárulás) fizetésre kötelezett.
  2. személyes munkavégzés: a szerző akkor válik járulékfizetésre kötelezetté és egyben biztosítottá, ha a napi munkadíj meghaladja az érvényes minimálbér 30%-nak 30-ad részét. Ebben az esetben a kifizető (FaduwArt) a 15% SZJA mellet 10% nyugdíjjárulékot, 4% természetbeni és 3% pénzbeli egészségbiztosítási járulékot, nyugdíjas szerzők esetén a 15% SZJA mellett csak 10% nyugdíjjárulékot és 4% természetbeni egészségbiztosítási járulékot  von le a szerzői díjból a kifizetésnél.

A kifizetőt (FaduwArt) a bruttó béren felül 27% szociális hozzájárulási adó és 1,5% szakképzési járulékfizetési kötelezettség vagy 27% egészségügyi hozzájárulás terheli.


Szerző jövedelme magánszemélyként, EKHO alapján

Magánszemély bizonyos esetekben nyilatkozhat úgy is, hogy az adófizetési kötelezettségüket az Ekho tv. szabályainak alkalmazásával teljesítik. Ebben az esetben a magánszemély bevételéből 15% ekho-t, nyugdíjas magánszemély esetében 9,5% ekho-t kell levonni, a kifizető (FaduwArt) pedig 2020. július 1-től 15,5% ekho fizetésére kötelezett.

Magánszemély akkor választhatja az ekho-t, ha tevékenysége alapján a mű elkészítésének folyamatában alkotó jelleggel vesz részt, és rendelkeznie kell olyan jövedelemmel, amely után az általános szabályok szerint fizeti meg a közterheket másutt.

A részletes EKHO szabályozásról a NAV információs füzetében, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvényben olvashat.

EKHO nyilatkozat 2019 (PDF)
EKHO nyilatkozat 2019 (DOCX)

EKHO nyilatkozat 2020 (PDF)
EKHO nyilatkozat 2020 (DOCX)

EKHO nyilatkozat 2021 (PDF)
EKHO nyilatkozat 2021 (DOCX)


Szerző jövedelme adószámmal rendelkező magánszemélyként

A szellemi, művészeti (szerzői jogvédelem alá tartozó) tevékenységet folytatók eseti megbízásokon alapuló jövedelemszerzési tevékenységüket adószámot kiváltó magánszemélyként is végezhetik. Az adószámmal (nem adóazonosító jellel!) rendelkező magánszemélynek (nem egyéni vállalkozónak) az önálló tevékenységre vonatkozó szabályok szerint keletkezik adókötelezettsége akkor is, ha a bevételeiről számlát állít ki. Az adószámmal rendelkező magánszemélyek közterhei ugyanúgy állapítandók meg, mintha nem állítottak volna ki számlát.


Szerző jövedelme vállalkozóként, számla ellenében

Felhasználói szerződés egyéni vállalkozóval, egyéni céggel és társas vállalkozással is köthető, ilyenkor a szerzőnek át kell ruháznia a jogait a vállalkozásra. A számla kibocsátója felel a számlatartalmáért és az adó(k) megfizetéséért, különösen az áfát illetően. (Vállalkozóvá válás előtt célszerű tájékozódni a lehetőségekről és a kötelezettségekről. Könyvelő, számlázó szoftver.)

Ebben az esetben a kifizető (FaduwArt) a számla ellenértékét a számlán szereplő bankszámlaszámra 30 napos fizetési határidővel teljesíti.