A kiadvány a vállalkozások gazdálkodásának elméleti hátterével foglalkozik gyakorlatias megközelítésben. Hasznos segítséget nyújt a vállalkozni kívánóknak és a gazdasági iskolákban tanulóknak az üzleti vállalkozások működésének megértésében. Foglalkozik a vállalkozásokat hosszú távon szolgáló eszközeinek (tárgyi eszközeinek) gazdálkodásával, a készletek gazdálkodásával, valamint a költséggazdálkodással (költségek meghatározásával, csoportosításaival, fontosabb tulajdonságaival), az árak hosszú távú tervezésével, az árképzési módokkal, a kedvezmények típusaival, a vállalkozás megalapításának, az üzleti és a pénzügyi terv elkészítésével, a költségek elemzésével, valamint a vállalkozási formák bemutatásával. A kezdő vállalkozások alapvető adózási ismereteit is tartalmazza. A a téma feldolgozását segítő kérdések és feladatok teszik még érthetőbbé az anyagot. A könyv mintája pdf formátumban innen letölthető. Próbálja ki a Javelin olvasóval az eszközökön, mielőtt aktiválná a megvásárolt könyvet.


Tartalomjegyzék

A vállalat fogalma
A vállalati gazdaságtan fogalma
A vállalkozás érintettjei
A vállalkozás, mint átalakító rendszer
A vállalkozó fogalmának változása az ókortól napjainkig
Kérdések
A piac
Kérdések
Az innováció
Az innováció elméleti háttere
Az innováció célja
Az innováció típusa
Az innovációs lánc
A termékfejlesztés alapmodellje
A terméktervezés folyamata
A technológiafejlesztés
Szervezeti innováció
Az innováció sikere és sikertelensége
A vállalkozás/vállalat megalapítása
A vállalkozás neve, a cégnév
A cégtábla, a székhely, a telephely
Tevékenységek végzése
A vállalkozás vagyona
Könyvvezetési típusok
Az alapítás folyamata
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Társas vállalkozás
Kérdések
A start-upok
Nemzetközi definíciók
Hazai megfogalmazások
Start-up körkép

Termékek, szolgáltatások menedzselése
A fogyasztási cikkek
Az iparcikkek
A termék életgörbéje
Szolgáltatások

A vállalat vagyongazdálkodása
A tárgyieszköz-gazdálkodás
Forgóeszköz-gazdálkodás
A készletgazdálkodás
A követelések kezelése
Pénzeszköz-gazdálkodás
A vállalkozás finanszírozása
A vállalkozás vagyonszerkezetének bemutatása: a mérleg
Kérdések
Feladatok a beruházások gazdaságossági vizsgálatához
Költséggazdálkodás
A költség fogalma
A költségviselő
A költségek előrejelzése
A költségek csoportosítása
Az egy termékre jutó költségek kalkulációja, az önköltség
A fedezeti pont
Költségek a döntéshozatalban
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Feladatok megoldása
Ár, árpolitika, árképzés
Az árpolitika
Új termék árazása
Árképzések
Végső ár kialakítása
Az árdifferenciálás
Terület szerinti árképzés (a szállítási költség és a termék árának viszonya)
Az árkedvezmények
Árváltoztatási stratégiák
A termékéletgörbe
A BCG portfólió mátrix
Kérdések
Az üzleti terv
A pénzügyi terv
A mesterköltségvetés elkészítése (esettanulmány)
Az üzleti terv felépítése
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Feladatok megoldása
A pénzügyi elemzés
A fedezeti pont
A költség–mennyiség–haszon elemzés
A költség–mennyiség–haszon elemzés használata rövidtávú döntésekhez
A költség–mennyiség–haszon elemzés többféle termék esetén
A biztonsági határ
A működési áttétel
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Elemzések
Feladatok megoldása
Adózási alapismeretek
Miért kell adót fizetni?
A társasági adó (1996. évi LXXXI. törvény)
A személyi jövedelemadó (1995. évi CXVII. törvény)
Az általános forgalmi adó (2007. évi CXXVII. törvény)
A kisadózó vállalkozók tételes adója (KATA, 2022. évi XIII. törvény)
Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény)
A helyi (önkormányzati) adók
Kérdések
A vállalkozási formák
Az alapítás dokumentumai
A gazdasági társaságok testületei
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
A korlátolt, a korlátlan és az egyetemleges felelősség
Az egyéni vállalkozás (ev.), az egyéni cég (ec.)
A közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.)
A korlátolt felelősségű társaság (kft.)
A részvénytársaság (zrt., nyrt.)
Kérdések
Irodalom

Írjon véleményt a termékről

Kérjük lépjen be vagy regisztráljon az értékelés leadásához!

Az üzleti vállalkozások gazdaságtana

  • Cikkszám: MRÜVG2023
  • Elérhető: Raktáron
  • 3 048Ft

  • Nettó ár: 2 400Ft

Kapcsolódó termékek

Az üzleti vállalkozások pénzügyei

Az üzleti vállalkozások pénzügyei

A kiadvány Az üzleti vállalkozások I. és II. könyv ös..

2 540Ft Nettó ár: 2 000Ft

A vállalkozási formák

A vállalkozási formák

A kiadvány az egyes vállalkozási formákat mutatja be az ..

3 048Ft Nettó ár: 2 400Ft