A kiadvány a vállalkozások gazdálkodásának elméleti hátterével foglalkozik gyakorlatias megközelítésben. Hasznos segítséget nyújt a vállalkozni kívánóknak és a gazdasági iskolákban tanulóknak az üzleti vállalkozások működésének megértésében. Foglalkozik a vállalkozásokat hosszú távon szolgáló eszközeinek (tárgyi eszközeinek) gazdálkodásával, a készletek gazdálkodásával, valamint a költséggazdálkodással (költségek meghatározásával, csoportosításaival, fontosabb tulajdonságaival), az árak hosszú távú tervezésével, az árképzési módokkal, a kedvezmények típusaival, a vállalkozás megalapításának, az üzleti és a pénzügyi terv elkészítésével, a költségek elemzésével, valamint a vállalkozási formák bemutatásával. A kezdő vállalkozások alapvető adózási ismereteit is tartalmazza. A a téma feldolgozását segítő kérdések és feladatok teszik még érthetőbbé az anyagot. A könyv mintája pdf formátumban innen letölthető. Próbálja ki a Javelin olvasóval az eszközökön, mielőtt aktiválná a megvásárolt könyvet.


Tartalomjegyzék

A vállalat fogalma
A vállalati gazdaságtan fogalma
A vállalkozás érintettjei
A vállalkozás, mint átalakító rendszer
A vállalkozó fogalmának változása az ókortól napjainkig
Kérdések
A piac
Kérdések
Az innováció
Az innováció elméleti háttere
Az innováció célja
Az innováció típusa
Az innovációs lánc
A termékfejlesztés alapmodellje
A terméktervezés folyamata
A technológiafejlesztés
Szervezeti innováció
Az innováció sikere és sikertelensége
A vállalkozás/vállalat megalapítása
A vállalkozás neve, a cégnév
A cégtábla, a székhely, a telephely
Tevékenységek végzése
A vállalkozás vagyona
Könyvvezetési típusok
Az alapítás folyamata
Egyéni vállalkozás
Egyéni cég
Társas vállalkozás
Kérdések
A start-upok
Nemzetközi definíciók
Hazai megfogalmazások
Start-up körkép

Termékek, szolgáltatások menedzselése
A fogyasztási cikkek
Az iparcikkek
A termék életgörbéje
Szolgáltatások

A vállalat vagyongazdálkodása
A tárgyieszköz-gazdálkodás
Forgóeszköz-gazdálkodás
A készletgazdálkodás
A követelések kezelése
Pénzeszköz-gazdálkodás
A vállalkozás finanszírozása
A vállalkozás vagyonszerkezetének bemutatása: a mérleg
Kérdések
Feladatok a beruházások gazdaságossági vizsgálatához
Költséggazdálkodás
A költség fogalma
A költségviselő
A költségek előrejelzése
A költségek csoportosítása
Az egy termékre jutó költségek kalkulációja, az önköltség
A fedezeti pont
Költségek a döntéshozatalban
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Feladatok megoldása
Ár, árpolitika, árképzés
Az árpolitika
Új termék árazása
Árképzések
Végső ár kialakítása
Az árdifferenciálás
Terület szerinti árképzés (a szállítási költség és a termék árának viszonya)
Az árkedvezmények
Árváltoztatási stratégiák
A termékéletgörbe
A BCG portfólió mátrix
Kérdések
Az üzleti terv
A pénzügyi terv
A mesterköltségvetés elkészítése (esettanulmány)
Az üzleti terv felépítése
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Feladatok megoldása
A pénzügyi elemzés
A fedezeti pont
A költség–mennyiség–haszon elemzés
A költség–mennyiség–haszon elemzés használata rövidtávú döntésekhez
A költség–mennyiség–haszon elemzés többféle termék esetén
A biztonsági határ
A működési áttétel
Kulcsszavak
Kérdések
Feladatok
Elemzések
Feladatok megoldása
Adózási alapismeretek
Miért kell adót fizetni?
A legfontosabb központi adók
A személyi jövedelemadó (1995. évi CXVII. törvény)
Az általános forgalmi adó (2007. évi CXXVII. törvény)
Az egyszerűsített vállalkozói adó (2002. évi XLIII. törvény)
Az adózás rendjéről szóló törvény (2003. évi XCII. törvény)
A helyi (önkormányzati) adók
Kérdések
A vállalkozási formák
Az alapítás dokumentumai
A gazdasági társaságok testületei
A gazdasági társaságok vezető tisztségviselői, a felügyelőbizottság és a könyvvizsgáló
A korlátolt, a korlátlan és az egyetemleges felelősség
Az egyéni vállalkozás (ev.), az egyéni cég (ec.)
A közkereseti társaság (kkt.) és a betéti társaság (bt.)
A korlátolt felelősségű társaság (kft.)
A részvénytársaság (zrt., nyrt.)
Kérdések
Irodalom
Felhasznált irodalom az innovációhoz
Felhasznált irodalom a Startup fejezethez

Írjon véleményt a termékről

Kérjük lépjen be vagy regisztráljon az értékelés leadásához!

Az üzleti vállalkozások gazdaságtana

 • Cikkszám: MRÜVG2020
 • Szerző : Márkus Mónika - Renner Péter
  Könyv nyelve : Magyar
  Könyv jellege: DRMZ védett e-book (Javelin)
  Oldalak száma : 364
 • Elérhető: Raktáron
 • 3 048Ft

 • Nettó ár: 2 400Ft

Kapcsolódó termékek

Az üzleti vállalkozások pénzügyei

Az üzleti vállalkozások pénzügyei

A kiadvány Az üzleti vállalkozások I. és II. könyv ös..

2 540Ft Nettó ár: 2 000Ft

A vállalkozási formák

A vállalkozási formák

A kiadvány az egyes vállalkozási formákat mutatja be az ..

3 048Ft Nettó ár: 2 400Ft